Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Thống kê tần suất bộ sốHướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
11149 ngày (29.80%)171 lần ( 1.3%) 1.15 lần/ngày (114.77%)
71139 ngày (27.80%)156 lần ( 1.2%) 1.12 lần/ngày (112.23%)
13137 ngày (27.40%)153 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.68%)
84136 ngày (27.20%)155 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.97%)
88134 ngày (26.80%)154 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.93%)
90133 ngày (26.60%)152 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
04132 ngày (26.40%)148 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.12%)
41132 ngày (26.40%)153 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.91%)
42132 ngày (26.40%)149 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.88%)
82132 ngày (26.40%)146 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.61%)
33131 ngày (26.20%)145 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.69%)
86131 ngày (26.20%)155 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (118.32%)
02130 ngày (26.00%)144 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.77%)
38130 ngày (26.00%)148 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.85%)
08129 ngày (25.80%)151 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.05%)
67129 ngày (25.80%)143 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.85%)
06128 ngày (25.60%)137 lần ( 1.0%) 1.07 lần/ngày (107.03%)
47128 ngày (25.60%)146 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.06%)
68128 ngày (25.60%)150 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.19%)
96128 ngày (25.60%)142 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.94%)
48127 ngày (25.40%)150 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (118.11%)
80127 ngày (25.40%)144 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
97127 ngày (25.40%)148 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.54%)
19126 ngày (25.20%)141 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.90%)
83126 ngày (25.20%)146 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.87%)
63125 ngày (25.00%)140 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.00%)
93125 ngày (25.00%)143 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.40%)
36124 ngày (24.80%)138 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.29%)
49124 ngày (24.80%)143 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.32%)
30123 ngày (24.60%)141 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.63%)
70123 ngày (24.60%)140 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.82%)
75123 ngày (24.60%)138 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.20%)
12122 ngày (24.40%)138 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
35122 ngày (24.40%)137 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.30%)
55122 ngày (24.40%)140 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.75%)
64122 ngày (24.40%)132 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.20%)
66122 ngày (24.40%)139 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.93%)
81122 ngày (24.40%)139 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.93%)
07121 ngày (24.20%)145 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (119.83%)
39121 ngày (24.20%)139 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.88%)
59121 ngày (24.20%)132 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.09%)
87121 ngày (24.20%)133 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.92%)
99121 ngày (24.20%)133 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.92%)
18120 ngày (24.00%)137 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
74120 ngày (24.00%)129 lần ( 1.0%) 1.07 lần/ngày (107.50%)
09119 ngày (23.80%)136 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
16119 ngày (23.80%)144 lần ( 1.1%) 1.21 lần/ngày (121.01%)
21119 ngày (23.80%)140 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.65%)
29119 ngày (23.80%)135 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
45119 ngày (23.80%)144 lần ( 1.1%) 1.21 lần/ngày (121.01%)
60119 ngày (23.80%)133 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
10118 ngày (23.60%)140 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.64%)
27118 ngày (23.60%)131 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
69118 ngày (23.60%)139 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.80%)
79118 ngày (23.60%)137 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.10%)
98118 ngày (23.60%)134 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.56%)
05117 ngày (23.40%)134 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.53%)
15117 ngày (23.40%)132 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.82%)
25117 ngày (23.40%)124 lần ( 0.9%) 1.06 lần/ngày (105.98%)
32117 ngày (23.40%)129 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.26%)
57117 ngày (23.40%)125 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (106.84%)
26116 ngày (23.20%)133 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.66%)
43116 ngày (23.20%)131 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.93%)
54116 ngày (23.20%)130 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.07%)
01115 ngày (23.00%)137 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (119.13%)
31115 ngày (23.00%)132 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.78%)
62115 ngày (23.00%)128 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
89115 ngày (23.00%)130 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.04%)
23114 ngày (22.80%)128 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.28%)
40114 ngày (22.80%)131 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.91%)
91114 ngày (22.80%)129 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.16%)
94114 ngày (22.80%)125 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.65%)
95114 ngày (22.80%)125 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.65%)
00113 ngày (22.60%)120 lần ( 0.9%) 1.06 lần/ngày (106.19%)
14113 ngày (22.60%)136 lần ( 1.0%) 1.20 lần/ngày (120.35%)
28113 ngày (22.60%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.50%)
37113 ngày (22.60%)123 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.85%)
56113 ngày (22.60%)124 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.73%)
65113 ngày (22.60%)124 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.73%)
85113 ngày (22.60%)131 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.93%)
50112 ngày (22.40%)123 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.82%)
61112 ngày (22.40%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
76112 ngày (22.40%)121 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.04%)
17111 ngày (22.20%)126 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.51%)
20111 ngày (22.20%)131 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.02%)
92111 ngày (22.20%)126 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.51%)
22110 ngày (22.00%)122 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.91%)
46110 ngày (22.00%)127 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
78110 ngày (22.00%)125 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.64%)
52108 ngày (21.60%)126 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
53107 ngày (21.40%)121 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.08%)
72106 ngày (21.20%)124 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (116.98%)
03105 ngày (21.00%)117 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.43%)
34105 ngày (21.00%)114 lần ( 0.8%) 1.09 lần/ngày (108.57%)
44105 ngày (21.00%)124 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (118.10%)
58105 ngày (21.00%)115 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.52%)
77105 ngày (21.00%)117 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.43%)
24102 ngày (20.40%)119 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
51102 ngày (20.40%)111 lần ( 0.8%) 1.09 lần/ngày (108.82%)
7388 ngày (17.60%)102 lần ( 0.8%) 1.16 lần/ngày (115.91%)

Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.

Bình luận thêm